Turkish
Farsi
   
Home Starts Continues Turkish farsi All
1 Eksik Ee NX

ناقص

2 Uysal Ee NX

مطیع

3 yetenek Ee NX

استعداد

4 Kaynaklanmak Ee NX

سرچشمه میگیرد - ناشی از

5 sıkışmak Ee NX

گیر کردن

6 Abartmak Ee NX

غلو کردن

7 İlerliyor Ee NX

پیشرفت

8 İlginizi Ee NX

علاقمند